Blowerdoortest

Een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest wordt uitgevoerd door een speciale ventilatorinstallatie die in een buiten(deur)opening wordt ingebouwd en waarmee de luchtdichtheid van een bepaalde ruimte kan gemeten worden. Op deze manier kunnen we opsporen waar er zich warmteverlies en eventuele vochtproblemen bevinden. Tijdens de luchtdichtheidstest wordt de ruimte in onder/overdruk geplaatst (lucht wordt naar buiten/binnen gezogen) waardoor de koude buitenlucht door de muur wordt getrokken.

Zowel de meting als de controle van de luchtdichtingswerken zijn van groot belang. Niet in het minst omdat we door controle en het dadelijk oplossen van problemen (lekken) het resultaat vaak kunnen verbeteren (naargelang de ernst van de gevonden luchtlekken). C&S Engineering bvba werkt hiervoor samen met een partnerfirma.

Om lekken in een gebouw/woning te detecteren wordt steeds gebruik gemaakt van een thermografische camera.

Indien u de luchtdichtheid laat meten door middel van een blowerdoortest kunt u het E-peil met 10 punten doen zakken, in sommige gevallen zelfs tot 15 punten!

Wij voeren een blowerdoor test uit met attest voor de EPB verslaggeving. De test verdient zichzelf uiteindelijk volledig terug, want voor elk gewonnen E-peil punt krijgt u sowieso een extra premie van de netbeheerder.