Vlaamse energieprestatieregelgeving

Sinds 1 januari 2006 is de Vlaamse energieprestatieregelgeving (EPB) van kracht. Dit betekent dat elke nieuwbouw of verbouwing een wettelijk bepaald niveau van energievoorziening (verwarming, elektriciteit) en energiebesparing (isolatie, alternatieve energiebronnen) moet halen. Met andere woorden: elke bouwaanvraag moet vanaf nu aan de EPB-eisen (energieprestatie en binnenklimaat) voldoen.

Dit betekent dan ook dat elke woning of appartement wordt uitgedrukt in een isolatiepeil (K-peil) en een energiepeil (E-peil). Ook dient er volgens de geldende eisen geventileerd te worden en moet het gevaar op oververhitting beperkt blijven.

Het K-peil geeft aan hoe goed uw woning is geïsoleerd. Dit cijfer moet kleiner zijn of gelijk aan 40. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig de woning is. Dit cijfer moet kleiner zijn of gelijk aan 70. Hoe lager het K- en E-peil, hoe beter geïsoleerd en energiezuiniger de woning is. Alle aspecten van het bouwen die deze waarden kunnen beïnvloeden, worden in rekening gebracht: o.a. de oriëntatie van een gebouw, de gebruikte materialen, de installaties, etc.). Uiteraard is een goed geïsoleerde en energiezuinige woning een absolute must. Een gemiddeld gezin betaald tijdens een 25-jarige gebruiksduur van een woning zo’n 65.000 Euro aan energiekosten!

Met C&S Engineering kiest u voor een EPB verslaggever die niet enkel de wettelijke documenten in orde brengt, maar ook voor een pro-actieve energiedeskundige, die u aan een voordelig tarief tijdens de ganse duur van uw bouwproject helpt bij het kiezen van de beste oplossing voor uw project en uw budget. Wij zijn erkend in Vlaanderen!

Bovendien: als wij de EPB-verslaggeving kunnen combineren met de Veiligheidscoördinatie van uw project, doet u extra voordeel!  Test ons nog vandaag!

Raadpleeg hier onze richttarieven.