Keuring riolering – afkoppelingsadvies

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

De eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling, het onderhoud en de goede werking van zijn privéwaterafvoer. De gebruiker (eigenaar/huurder) is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de privéwaterafvoer.

Ook in het kader van afkoppelingsprojecten zal een keuring van deze privéwaterafvoer dienen te worden uitgevoerd.

Het is in het belang van de bouwheer en de rioolbeheerders dat deze keuring correct gebeurt. Dit is namelijk de beste garantie dat hun infrastructuur optimaal gebruikt wordt.

C&S Engineering is erkend door VLARIO als AFKOPPELINGSADVISEUR.

Meer info vindt u op de site van VLARIO via deze link.