Info, taken en werkwijze van een energiedeskundige A

 1. Wat is een EPC?
 2. Wanneer is een EPC verplicht?
 3. Hoelang is een EPC geldig?
 4. Wanneer moet het EPC aanwezig zijn?
 5. Wie betaalt de keuring?
 6. Wat is de kostprijs voor de opmaak van een EPC?
 7. Welke woningen vallen onder de verplichting?
 8. Wat met studentenkamers?
 9. Wat met appartementen aan zee?
 10. Wat bij afbraak of volledige renovatie?
 11. Wat te doen bij verkoop?
 12. Wat te doen bij verhuur?
 13. Wat moet ik klaarleggen voor de opmeting?
 14. Onze werkwijze
 15. Wat als ik geen EPC heb?
 16. Wat is een EPC?

  Een EPC (energieprestatiecertificaat) is een officieel document dat de kopers en huurders informeert over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast informeert het de potentiële koper of huurder welke maatregelen er genomen kunnen worden om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

   

 17. Wanneer is een EPC verplicht?

  Vanaf 1 november 2008 is het Energieprestatiecertificaat verplicht bij de verkoop van huizen en appartementen waarvan de bouwvergunning is afgeleverd vóór 1 januari 2006. Sinds 1 januari 2009 geldt dit ook voor huurwoningen.

   

 18. Hoelang is een EPC geldig?

  Een energieprestatiecertificaat voor bestaande woningen bij verkoop en verhuur is 10 jaar geldig. Als de woning binnen deze termijn opnieuw verkocht of verhuurd wordt, is geen nieuw EPC nodig, op voorwaarde dat het bestaand EPC nog voorhanden is.
  Indien ondertussen verbouwingen werden uitgevoerd die een grote impact kunnen hebben op het kengetal van het EPC, is het aangewezen om toch een nieuw EPC te laten opmaken. Zo zal bij het vervangen van een ketel, het plaatsen van isolatie, het vervangen van glas en schrijnwerk, enz. het vermelde kengetal gunstiger zijn, waardoor de verkoops- of verhuurwaarde van het pand stijgt. De vervaldatum staat duidelijk op het EPC vermeld.

   

 19. Wanneer moet het EPC aanwezig zijn?

  De verkoper of verhuurder dient een geldig EPC te kunnen voorleggen van zodra de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Dus van zodra een aanplakbiljet wordt aangebracht of een zoekertje wordt geplaatst, is de aanwezigheid van een EPC verplicht. Het is de bedoeling dat het document voorgelegd wordt aan geïnteresseerde kopers of huurders. Het EPC moet dus aanwezig zijn vóór de ondertekening van het compromis, en zeker voor het verlijden van de verkoopakte.

   

 20. Wie betaalt de keuring?

  Aangezien het EPC verplicht is van zodra de woning te koop of te huur wordt gesteld, worden de kosten gedragen door de verkoper of verhuurder. Eventueel kunnen de kosten van de opmaak van het EPC worden doorgerekend in de verkoop- of verhuurprijs.

   

 21. Wat is de kostprijs voor de opmaak van een EPC?

  De prijs is afhankelijk van het soort woning: studio, studentenkamer, appartement, rijwoning, halfopen bebouwing, vrijstaand. Wij hanteren vaste prijzen. Geen supplementen wanneer geen plannen aanwezig zijn. Geen supplementen voor aanbouwen.

   

 22. Welke woningen vallen onder de verplichting?

  De opmaak van een EPC is verplicht voor residentiële gebouwen (woningen, studio’s, appartementen). Een EPC moet worden opgemaakt voor elke aparte wooneenheid die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Dus per huis, appartement, studio, vakantiewoning, sociale woning, en service flat is een EPC vereist.
  Kamers die als studentenkamers verhuurd worden in een particuliere woning moeten ook over een EPC bij verhuur beschikken. In geval van een gemeenschappelijke keuken of badkamer moet één EPC voor de volledige woning opgemaakt worden. In geval de kamer autonoom kan functioneren, zijnde een aparte badkamer, keuken en toilet, moet een EPC voor de kamer opgemaakt worden. Ook bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen (kantoorgebouwen, winkels, …) zal een EPC binnenkort verplicht worden. De wetgeving hiervan is nog in voorbereiding.

   

 23. Wat met studentenkamers?

  Een EPC is verplicht voor elke woongelegenheid. Het Vlaams Energie Agentschap legt duidelijke regels op: van zodra een keuken of kitchenette, een badkamer of douche, en een leefruimte aanwezig zijn, is sprake van een autonome woongelegenheid en dus een apart EPC. Een gemeenschappelijke ingang, gemeenschappelijke ruimtes, enz. beïnvloeden dit niet.
  Stel een woning heeft 4 studentenkamers met gemeenschappelijke keuken en 2 studios die zelfstandig functioneren met douche en keuken, dan heeft u 3 EPC certificaten nodig: één voor elke studio, en één voor de 4 kamers met gemeenschappelijke ruimte. Neem met ons contact op bij complexe gevallen.

   

 24. Wat met appartementen aan zee?

  Een EPC voor residentiële gebouwen die verhuurd worden, dient enkel opgemaakt te worden voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden. Concreet betekent dit dat vakantiewoningen, waarvan de huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten, niet over een EPC dienen te beschikken.

   

 25. Wat bij afbraak of volledige renovatie?

  Zelfs wanneer de nieuwe eigenaar van plan is de woning af te breken of volledig te renoveren is een EPC verplicht. Alleen een elektriciteitskeuring is in dergelijk geval niet noodzakelijk, mits de intentie van een volledige renovatie van de elektrische installatie van de verkoper wordt opgenomen in de verkoopakte.

   

 26. Wat te doen bij verkoop?

  Het EPC dient te kunnen worden voorgelegd aan elke (potentiële) koper op het moment dat de woning te koop wordt gesteld. Bij de verlijden van de verkoopakte wordt het originele EPC overgedragen aan de koper. In de notariële akte zullen een aantal gegevens van het EPC worden opgenomen.

   

 27. Wat te doen bij verhuur?

  Het EPC dient te kunnen worden voorgelegd aan elke (potentiële) huurder op het moment dat de woning te huur wordt gesteld.
  Een kopij van het originele EPC dient te worden overgedragen aan de huurder. Het originele EPC blijft in handen van de eigenaar.

   

 28. Wat moet ik klaarleggen voor de opmeting?

  De eigenaar heeft er alle belang bij dat de score op het certificaat zo gunstig mogelijk is, hetgeen de verkoop- of verhuurwaarde van de woning verhoogt. Hoe meer bewijsmateriaal kan worden voorgelegd, hoe gunstiger de eindscore.
  Naast plannen van de woning en een bewijsstuk van het bouwjaar, zoals bijvoorbeeld de kadastrale legger, Klik hier voor een prijsvraag of raadpleeg hier onze richttarieven.kunnen volgende documenten als bewijsstuk worden aanvaard:

  • Plannen (gebruikt voor een vergunningsaanvraag, uitvoeringsplannen, details)
  • Subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid (bvb renovatiepremie)
  • Facturen met informatie over de gebruikte materialen en installaties
  • Werfverslagen of vorderingsstaten die informatie bevatten over de gebruikte materialen en installaties
  • Lastenboeken
  • Technische documentatie van de verwarmingsinstallatie
  • Foto’s genomen tijdens het bouwproces

   

 29. Onze werkwijze

  U vult hier het aanvraagformulier in.
  Wij nemen met u contact op, en komen op een overeengekomen tijdstip langs.
  De volledige woning wordt opgemeten.
  Het bezoek kan ook ’s avonds of op zaterdag plaatsvinden.
  Aanwezigheid van de eigenaar, syndicus, of het immobiliënkantoor is niet noodzakelijk. De benodigde tijdsduur voor opmeting bedraagt gemiddeld 1 uur.
  Voor de opmeting dient toegang verschaft te worden rondom de buitenzijde van het gebouw, en alle lokalen binnenin, inclusief eventuele kelder- en zolderruimten.
  Onderstaande gegevens of aanvullende bewijsstukken dienen indien mogelijk ter beschikking gesteld te worden bij het plaatsbezoek. Niet noodzakelijk, maar het komt een nauwkeurige berekening van de energieprestatie ten goede, en kan enkel aanleiding geven tot een gunstiger eindresultaat.

  • Plannen (vergunningsaanvraag, uitvoeringsplannen, details)
  • Subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid (bvb renovatiepremie)
  • Facturen met informatie over de gebruikte materialen en installaties
  • Werfverslagen of vorderingsstaten
  • Lastenboeken
  • Technische documentatie van de verwarmingsinstallatie
  • Foto’s genomen tijdens het bouwproces

  Vervolgens verwerken wij de verzamelde gegevens en wordt het EPC berekend. Dit certificaat wordt u per post ondertekend bezorgd.

   

 30. Wat als ik geen EPC heb?

  Het Vlaams Energieagentschap (VEA) voert steekproefsgewijs controles uit op de aanwezigheid van het EPC en op de correctheid van het EPC. De notaris neemt een clausule over het EPC op in de akte en heeft de opdracht om de afwezigheid van het EPC bij verkoop te melden aan het VEA. Het VEA kan een administratieve boete van 500 tot 5000 € opleggen aan de eigenaar als blijkt dat er geen EPC aanwezig is.

   

 31. Waarom bestellen bij C&S Engineering bvba?

  U heeft er alle belang dat de bekomen waarde correct en gunstig is. Een te hoge eindwaarde doet de verkoop- of verhuurwaarde van uw woning dalen. Potentiele kopers of huurders zullen sneller van uw prijs afdingen. C&S Engineering bvba meet nauwkeurig uw woning, en levert u een certificaat met een zo gunstig mogelijke eindwaarde, binnen de grenzen van het verplicht te volgen protocol. U ontvangt alle documenten binnen de afgesproken termijn.
  C&S Engineering bvba is erkend energiedeskundige type A voor het opmaken van energieprestatiecertificaten bij verkoop en verhuur.

   

« Vorige pagina