Taken en werkwijze van een veiligheidscoördinator

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een veiligheidscoördinator voor het ontwerp en een veiligheidscoördinator voor de uitvoering. Eén persoon kan deze twee functies uitvoeren.

De veiligheidscoördinator moet er steeds voor zorgen dat het bijkomend risico, dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers, wordt uitgesloten. U heeft dus iemand nodig met de nodige kennis en beroepservaring.

De veiligheidscoördinator ontwerp onderzoekt alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een algemeen veiligheids- en gezondheidsplan op met daarin de maatregelen die genomen moeten worden. De veiligheidscoördinator voor de uitvoering zal nagaan of alle vooropgestelde maatregelen gerespecteerd worden en zal bij risicovolle werken controleren of alles ook op de meest veilige manier gebeurt.

Na de werken bezorgt de veiligheidscoördinator de bouwheer een “postinterventiedossier” met alle maatregelen die deze moet nemen bij latere onderhouds- en/of verbouwingswerken.

Een postinterventiedossier dient steeds opgesteld bij de bouw of belangrijke renovatie. Het dossier bevat documenten die belang hebben bij onderhouds- renovatie- of uitbreidingswerken aan het bouwwerk. De inhoud heeft betrekking op de architecturale en technische elementen van het bouwwerk. Het dossier wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator en wordt na de werken (via de architect) aan de bouwheer overhandigd. De eigenaar moet het dossier bewaren en voorleggen aan de veiligheidscoördinator van latere werken. Bij verkoop moet het dossier bij de notaris overgemaakt worden aan de nieuwe eigenaar.

« Vorige pagina