Werkwijze stabiliteitsstudie

De eerste stap is het intekenen en benoemen van de dragende structuuronderdelen. Vervolgens wordt een lastendaling (van dak naar fundering) uitgevoerd en wordt elk dragend constructie-onderdeel gedimensioneerd. Hierbij wordt gecontroleerd of de gedimensioneerde structuuronderdelen vanuit architecturaal standpunt voldoen.

Dit ‘voorontwerp’ wordt elektronisch doorgestuurd naar de architect en indien nodig worden aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen hebben dan mogelijks betrekking op de architectuurplannen zelf, alsook op het voorontwerp van het stabiliteitsplan.

De berekeningsnota’s van de verschillende structuuronderdelen worden dan verfijnd en de verschillende details (wapeningsstaal voor beton, verbindingen van de stalen onderdelen, …) worden uitgerekend en ingetekend. Wapeningsplannen en buigstaten worden opgemaakt, alsook een allesomvattend borderel van gebruikte materialen.

De uitvoeringsplannen, detailtekeningen, wapeningsplannen, buigstaten, betonstaten, etc. én een overzichtelijke rekennota worden voor het volledig project ter beschikking gesteld.

Onze plannen worden elektronisch aangeleverd op A4- en A3-formaat, zodat deze makkelijk te hanteren zijn op de werf.

Kortom, C&S Engineering staat garant voor een correcte en overzichtelijke stabiliteitsstudie van uw project.

Stuur uw ontwerpplan in pdf- of dwg-formaat naar info@c-sengineering.be en wij bezorgen u een vrijblijvende offerte op maat. Mocht u over het sonderingsverslag beschikken, gelieve dit mee op te sturen.

« Vorige pagina